Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. QoQo Massage Clinics is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.


Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan de QoQo Massage Clinics of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de QoQo Massage Clinics.

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de QoQo Massage Clinics geen controle heeft. QoQo Massage Clinics draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


Cookies

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:
• Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.
• Voor het bijhouden van uw winkelwagen;
• Voor het onthouden van uw logingegevens;

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.

Giftcards
Uw giftcard is vanaf de datum van uitgifte 1 jaar geldig.
Let op: U dient de waarde van uw giftcard volledig te besteden voor het einde van de geldigheidstermijn. Na het verlopen van de geldigheidstermijn vindt er geen restitutie plaats en vervallen eventuele restwaarden.
Indien er op de giftcard geen uitgifte datum staat, dan vindt u deze op de factuur die u ontvangen heeft.
 

Informatie

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
QoQo Massage Clinics
Laan op Zuid 157
3072 DB Rotterdam

 


Cadeaubon

Koop hier uw cadeaubonWilt u iemand verrassen? QoQo Massage heeft ook cadeaubonnen. De prijs kunt u zelf invullen.
Klik HIER »

Maak een afspraak bij een van onze vestigingen
Openingstijden: 7 dagen per week van 09:30 uur tot 23:00 uur!
Klantenservice: 7 dagen per week van 09:30 uur tot 21:30 uur.