Privacy Statement

Privacy statement QoQo Massage Clinics

Inleiding

QoQo Massage Clinics neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@qoqomassage.com.

Wie is QoQo Massage Clinics?

QoQo Massage Clinics is een besloten vennootschap QoQo Massage Rotterdam B.V., kantoorhoudende te (3072 DB) Rotterdam aan Laan op Zuid 137, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59130318.QoQo Massage Clinics is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door QoQo Massage Clinics de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt QoQo Massage Clinics jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor QoQo Massage Clinics persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens QoQo Massage Clinics voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door QoQo Massage Clinics worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:   

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Recruitment

Doeleinde:

Recruitment

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:   

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:      

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:      

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, E-mailadress

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Identiteitsverificatie

Gegevens:

Telefoonnummer, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn:      

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:       

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

QoQo Massage Clinics heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij QoQo Massage Clinics. Je kunt verzoeken dat QoQo Massage Clinics je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om QoQo Massage Clinics te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van QoQo Massage Clinics of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van QoQo Massage Clinics te verkrijgen. QoQo Massage Clinics zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat QoQo Massage Clinics je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door QoQo Massage Clinics

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@qoqomassage.com. QoQo Massage Clinics zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat QoQo Massage Clinics een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien QoQo Massage Clinics je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  •            Verwerkers

Het kan zijn dat QoQo Massage Clinics verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan QoQo Massage Clinics gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal QoQo Massage Clinics gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal QoQo Massage Clinics aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt QoQo Massage Clinics ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van QoQo Massage Clinics worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van QoQo Massage Clinics worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop QoQo Massage Clinics je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@qoqomassage.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop QoQo Massage Clinics jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@qoqomassage.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cadeaubon

Koop hier uw cadeaubonWilt u iemand verrassen? QoQo Massage heeft ook cadeaubonnen. De prijs kunt u zelf invullen.
Klik HIER »

Maak een afspraak bij een van onze vestigingen
Openingstijden: 7 dagen per week van 09:30 uur tot 23:00 uur!
Klantenservice: 7 dagen per week van 09:00 uur tot 21:30 uur.